UNESCO PROJEKT

Mednarodna organizacija UNESCO je po 2. svetovni vojni organizirala gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje.

Zveza UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet) je nastala z namenom, da bi se šole med seboj povezovale in skupaj uresničevale temeljni UNESCO ASPnet cilj: da bomo združeni s skupnimi močmi uveljavljali kulturo miru in nenasilja, da bomo skrbeli za našo kulturno in naravno dediščino, da se bomo vsako leto spomnili mednarodnih dni in let, določenih s strani UNESCA, predvsem pa se naučili skrbeti za ohranitev našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V Sloveniji je bila leta 1993 kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana.

OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID

Naša šola se je projektu pridružila leta 2002 kot pridružena članica s središčem v Novi Gorici.

V okviru programa Unesca na naši šoli organiziramo različne dejavnosti, ki so smiselno razporejene čez vse leto. Vključujemo se v projekte, razpisane v okviru mreže, ter se vsako leto spomnimo tudi mednarodnih dni in let, določenih s strani Unesca. Vse informacije o Unescu, nacionalnih projektih ter članih so dostopne na tej povezavi.

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid se trudi v vse svoje projekte vključiti štiri Delorsova načela, ki zavezujejo vse članice mreže Unesco šol:

  • Učiti se, da bi vedeli.
  • Učiti se, da bi znali delati.
  • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  • Učiti se biti.

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

PROJEKTI NA NAŠI ŠOLI

Šolska koordinatorica: Nina Levpušček Melinc

(Skupno 686 obiskov, današnjih obiskov 1)