KARIERNA  ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

POKLICI SE PREDSTAVIJO

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 

OKTOBER, NOVEMBER IN DECEMER 2023
 • Obisk podjetji po Kobaridu
 • Vprašalnik o poklicni poti
 • Vprašalnik Kam in kako
 • Podjetniške delavnice za učence 8. razreda
 • Roditeljski sestanek na temo KARIERNA ORIENTACIJA 23. 11. 2023
 • Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (Goriška regija)
JANUAR 2024
 • 15. 1.  2024 objava RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
 • 19. 1. – 20. 1. 2024 INFORMATIVA (sejem izobraževanja in poklicev Ljubljana)
 • Individualni razgovori z učenci o poklicni izbiri
FEBRUAR 2024
 • 16. in 17. 2. 2024 INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah in dijaških domovih
 • Obisk podjetja TKK Srpenica in Mahle Bovec
MAREC 2024
 • do 4. 3. 2024 PRIJAVLJANJE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI (zadnji dan prijave )
 • 8. 3. – 20. 3. 2024 OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI
 • 28. 3. 2024 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
 • Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci dobijo in izpolnijo v šoli 
APRIL 2024
 • do 2. 4. 2024 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL.L. 2024/2025
 • 8. 4. 2024 javna objava številčnega stanja prijav
 • do 23. 4. 2024 morebiten prenos prijav za vpis v srednjo šolo (zadnji dan)
MAJ 2024
 • 29. 5. 2024 obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
 • Ulica obrti Tolmin ( učenci 8. razreda)
JUNIJ 2024
 •   14. 6. 2024 konec pouka za učence 9. razreda
 •   17. 6. – 21. 6. 2024 vpis /izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 •   21. 6. 2024 objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

eSVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 2.280 obiskov, današnjih obiskov 1)