KARIERNA  ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

PROMOCIJA STROJNIŠTVA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratki predstavitvi poklica strojnik. Kratka filma sta bila posneta v MAHLE Letrika Bovec, TKK Srpenici, ITW-ju Metalflex Tolmin ter Hidri v Tolminu.

https://we.tl/3JKJGriXIG

POKLICI SE PREDSTAVIJO

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

november 2020 –

marec 2021

Informacije in svetovanje učencem in staršem pred vpisom v SŠ
Ogledi predstavitev poklicev po Kobaridu (letos tudi v okviru programa Popestrimo šolo)
januar 2021 Individualni razgovori starši in učenci o poklicni izbiri in vprašalniku o poklicni poti
do 22. 1. 2021 Objava RAZPISA za vpis v SŠ (internet)
22. 1. in 23. 1. 2021 Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani (Gospodarsko razstavišče) več na: https://www.informativa.si/
12.2. in 13. 2. 2021

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih

V petek, 12. 2. 2021, pouk za 9. razred odpade.

do 4. 3. 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija  (š).
11. – 20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah – tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (š)
do 26. 3. 2021 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije
marec 2021 Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci izpolnijo v šoli
do 2. 4. 2021 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE

8. 4.2021

do 16.00 ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ ( spletna stran MIZŠ)
do 22. 4. 2021 Možnost prenašanja prijav za vpis v SŠ za šol. l. 2021/22
 do 21. 5. 2021 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
27. 5. 2021 Obveščanje učencev omejitvi vpisa
15. 6. 2021 Zaključek 9. razreda ter razdelitev spričeval
16. 6. do 21. 6. 2021 Vpis na SŠ  oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2021 do 15.ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.
24. 6. 2021 Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka
do 29. 6. 2021 do 15 ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 do 14 ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 1. 7. 2021 do 15 ure Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZS)
31. 8. 2021 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

ESVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 971 obiskov, današnjih obiskov 1)