KARIERNA  ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

 

PROMOCIJA STROJNIŠTVA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratki predstavitvi poklica strojnik. Kratka filma sta bila posneta v MAHLE Letrika Bovec, TKK Srpenici, ITW-ju Metalflex Tolmin ter Hidri v Tolminu.

https://we.tl/3JKJGriXIG

POKLICI SE PREDSTAVIJO

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

oktober 2019 –

marec 2020

Informacije in svetovanje učencem in staršem pred vpisom v SŠ
Ogledi predstavitev poklicev po Kobaridu (letos tudi v okviru programa Popestrimo šolo)
oktober 2019 Predstavitev poklicev na Šolskem centru v Novi Gorici
november 2019  roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja
januar 2020 Individualni razgovori starši in učenci o poklicni izbiri in vprašalniku o poklicni poti
januar 2020 Objava RAZPISA za vpis v SŠ (internet)
24. 1. in 25. 1. 2020 Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani (Gospodarsko razstavišče) več na: https://www.informativa.si/
14.2. in 15. 2. 2020

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih

V petek, 14. 2. 2018, pouk za 9. razred odpade.

do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)

11. – 21. 3. 2020

 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah – tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (š)
do 26. 3. 2020 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije
marec 2020 Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci izpolnijo v šoli
do 11. 5.  2020 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE

20. 5. 2020

do 16.00 ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet- spletna stran MIZŠ)
do 16. 6.  2020 Možnost prenašanja prijav za vpis v SŠ za šol.l. 2020/2021
 do 26. 6. 2020 Javna objava omejitev vpisa (Internet)
15. 6. 2020 Zaključek 9. razreda ter razdelitev spričeval
30. 6. – 6. 7. 2020 Vpis na SŠ  oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2020 do 15.ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.
14. 7. 2020 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
16. 7. 2020 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
16. 7. 2020 Objava prostih mest za vpis spletna stran MIZS
31. 8. 2020 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta

 

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

ESVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

 

 

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 503 obiskov, današnjih obiskov 1)