Subvencija prehrane

Staršem ni  treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, poskrbeti pa morajo, da imajo veljavno Odločbo o otroškem dodatku. Šola bo dobila podatke iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebno na šoli oddati Prijavo na malico oziroma kosilo.

Starši naj bodo pozorni na  podatke o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, kajti od tega je odvisno ali imajo otroci subvencionirano malico oziroma kosilo.

Subvencija malice :

Subvencija malice oziroma brezplačna malica pripada tistim učencem,  v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 evrov. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila :

Do subvencije kosila v višini cene kosila ( brezplačno kosilo) so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 evra. Učenci imajo pravico do subvencije kosila za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Informacije o upravičenosti do brezplačne prehrane so v Odločbah Centrov za socialno delo.

Dodatne informacije o prehrani dobite pri organizatorki šolske prehrane na telefonsko številko: 05 38 99 714.

Objavili: Mateja Matajurc šolska svetovalna delavka

 

(Skupno 814 obiskov, današnjih obiskov 1)