PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017« je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 30. 9. 2016. Delno ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020.

Cilj javnega razpisa je mladim do vključno 29 let omogočit dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispevati k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto učiteljica razrednega pouka. Na razpisu smo bili uspešni in okviru projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017 na šoli zaposlili učiteljico začetnico, profesorico razrednega pouka, Špelo Gregorčič. Prva zaposlitev v projektu poteka od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017.

V tem času se bo mlada učiteljica vključevala na različna področja dela na šoli (spremstva, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, poučevanje, pomoč učencem s težavami, tekmovanja ipd.) ter se navajala na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljene mentorice. Hkrati se bo pripravljala tudi na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanja s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom.

Delo v projektu bo potekalo po predhodno pripravljenem programu. Ta vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje teh aktivnosti.

Izvajanje programa pomeni obogatitev učnega okolja za učence, hkrati pa daje mladim učiteljem možnost, da se v praktičnih pogojih pripravijo na strokovni izpit, pridobijo  izkušnje, veščine in spretnosti za izvajanja pedagoškega dela v šoli.

Dejavnosti zaposlene učiteljice si lahko ogledate na tej povezavi:

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017.

 

    

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

(Skupno 946 obiskov, današnjih obiskov 1)