SVET ZAVODA

Javni vzgojno-izobraževani zavod Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid in drugimi predpisi, na svojih sejah.

Mandatno obdobje članov traja štiri leta. V mandatnem obdobju 2021-2024 so bili izvoljeni oziroma imenovani naslednji člani:

Člani sveta zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

 • Rebeka Balažić Tonkli
 • Iris Čebokli
 • Urška Miklavič

Predstavniki staršev:

 • Anita Fon Bric
 • Tea Vulikić (namestnica predsednice)
 • Albin Kurinčič 
Predstavniki delavcev:

 • Irena Stergar (predsednica)
 • Brigita Berginc
 • Domen Rakušček
 • Tatjana Sok Lavrenčič
 • Marjeta R. Rakušček
 
Zapisniki sej sveta zavoda 2021/2022:
(Skupno 2.250 obiskov, današnjih obiskov 1)