OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE!

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU- maj 2021

Datum:6. razred9. razred
torek, 4. 5. 2021SLJSLJ
četrtek, 6. 5. 2021MATMAT
ponedeljek, 10. 5. 2021TJABIO

V letošnjem šolskem letu se bo nacionalno preverjanje znanja izvedlo na klasičen način z natisnjenimi preizkusi znanja, skladno z zakonskimi podlagami in skladno z navodili NIJZ.

Na dan nacionalnega preverjanja znanja pridejo učenci v šolo ob 8.00 uri. Na oglasni deski v avli šole in na vratih  učilnic si ogledajo razpored učencev in nadzornih učiteljev, v učilnice vstopijo ob 8.15. Začetek preizkusa znanja je vsak dan ob 8.30. Preverjanje je samo pisno in traja 60 minut, do 9.30,  za učence s podaljšanim časom do 10.00.

Od tretje šolske ure dalje poteka pouk po urniku.

Za vse učence 6. in 9. razreda bo potekalo vrednotenje preizkusov znanja v elektronski obliki in enako tudi vpogled v ovrednotene naloge in dosežke. Starši in učenci boste do teh podatkov dostopali s ŠIFRO učenca in EMŠO številko učenca na spletni strani http://npz.ric.si.

Seznanitev z dosežki  in vpogled v naloge:

– za učence 9. razreda: 1.6, 2.6. in 3.6.

– za učence 6. razreda: 7.6., 8.6 in 9.6.

Za učence bo v teh dneh organiziran vpogled v ovrednotene naloge v prisotnosti učitelja, starši pa bodo imeli možnost vpogleda in seznanitev z dosežki preko spleta.

Po vpogledu bo še možnost poizvedbe, s katero se lahko preveri ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.

Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Starši, prosimo vas, da motivirate svoje otroke k čim boljši pripravi in k resnemu pristopu pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja.

Hvala in lep pozdrav.

Pjerina Sovdat, šolska svetovalna delavka           Melita Jakelj, ravnateljica

(Skupno 162 obiskov, današnjih obiskov 1)