Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS v četrtek, 11. 2. 2021 sprejela Odlok, da se za vse učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole od ponedeljka, 15. 2. 2021 dalje pouk izvaja v prostorih šole.

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolo se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in da je širjenje virusa tudi v našem kraju realna možnost. Zato bomo upoštevali vsa priporočila in pouk organizirali na najboljši možni način.

V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo vam bodo poslali razredniki.

Podpisano izjavo učenci prvi šolski dan prinesejo s seboj v šolo in jo oddajo razredniku oz. učitelju v razredu (učenci od 4. do 9. razreda).

Razredniki vam bodo po e pošti poslali kratek vprašalnik, ki ga potrebujemo za organizacijo dela. Če je le mogoče vas prosimo, da ga izpolnite in jutri do 13. ure vrnete razrednikom na njihov e naslov.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 15. 2. 2021 DALJE

 1. Vzgojno-izobraževalno delo se bo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še naprej izvajalo v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih
 2. Od 15. 2. 2021 dalje bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole potekalo tudi za vse učenke/učence od 4. do 9. razreda, v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih
 3. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se bo organiziral v matičnih učilnicah oddelka, učenke/učenci učilnic ne bodo menjali, lahko pa bodo vanje vstopali učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).
 4. Izvajal se bo le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
 5. Izvajale se bode le tiste interesne dejavnosti in NIP, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini oddelka.
 6. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
 7. Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.
 8. Upoštevali se bodo vsi higienski ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.
 9. Ker bomo veliko zračili, naj v šolo učenci prihajajo toplo oblečeni.
 10. V garderobah se učenci ne zadržujejo, prav tako ne na hodnikih.
 11. Malico bodo jedli v razredih.
 12. Učenci predmetne stopnje bodo jedli kosilo izmenjaje v jedilnici.
 13. Učenci razredne stopnje, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, kosilo pojedo v učilnici.
 14. Organizirani bodo prvi in drugi prevozi.
 15. O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci.

Na spletni strani bomo objavili obvestilo za učence. Prosimo, če jih lahko nanj opozorite.

Zahvaljujemo se vam za ves trud, razumevanje, dobro voljo in čas, ki ste ga pri šolanju vaših otrok tako ali drugače preživeli z nami.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Ravnateljica Melita Jakelj.

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)