SPLOŠNE INFORMACIJE

 1. PB poteka od 11.30 do 15.55.
 2. Seznam učencev po skupinah in njihove učitelje najdete za centralno šolo na spletni strani šole in na oglasni deski (pred učilnico 1. razreda v Kobaridu).
 3. Obrazce za OPB, na katere boste napisali, kdaj vaš otrok obiskuje kakšno interesno dejavnost, ali ima kosilo, ali se po dejavnosti vrača v PB, s kom odhaja domov … izpolnite dovolj natančno, da nam bodo v pomoč.

OBRAZEC – PRISOTNOST OTROKA V PODALJŠANEM BIVANJU PO DNEVIH

 1. Odhode iz PB izven običajnega urnika otroka starši pisno najavite, obvestilo (obrazec najdete na spletni strani šole in/ali pri nabiralniku) daste v nabiralnik PB (pred učilnico razreda).

OBRAZEC – NAJAVA SPREMEMBE PRISOTNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

 1. Ob odhodu učenca domov mora učiteljica PB vedeti, da ta odhaja domov (ali sam ali s spremstvom).
 2. Starše prosimo, da svoj prihod v učilnico najavite s trkanjem, nato pa se diskretno umaknete na hodnik in zunaj počakate na svojega otroka, posebej, ko je v učilnici še veliko otrok ali ti mogoče šele pišejo nalogo.
 3. Učiteljico PB lahko vedno povprašate o napredku svojega otroka, o njegovem vedenju, odnosu do drugih, prehranjevanju ali kar vas v zvezi z njim zanima in se navezuje na delo v OPB.
 4. Učitelji, ki imajo poleg podaljšanega bivanja tudi pouk, imajo redne pogovorne ure po urniku.
 5. O otrokovih zdravstvenih posebnostih se zaradi otrokove varnosti in zdravja pogovorite z učiteljico PB ali z razredničarko.

Na naši spletni strani bodo obrazci stalno objavljeni pod: PREDSTAVITEV / DOKUMENTI IN OBRAZCI

URNIK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

11:30 – 13:30 zbiranje, priprava na kosilo, kosilo, sprostitvena dejavnost
13:30 – 14:15 učna ura – domače naloge in samostojno učenje
14:15 – 15:10 popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa
15:10 – 15:55 sprostitvena dejavnost

 

 1. Učenci v OPB naj imajo vsak svoj zvezek za vaje, za pisanje, risanje in risalne liste.
 2. Učna ura v OPB poteka od 13.30 do 14.15. Takrat učenci pišejo domačo nalogo, berejo ali se učijo. Med učno uro naj učenci ne bi hodili na druge dejavnosti in tudi ne domov.
 3. Vsak učenec je sam odgovoren za svojo nalogo, njeno kakovostno izvedbo in pripravljenost za delo. Učiteljica nalogo pogleda vedno, kadar  je to izvedljivo (pravočasno napisana naloga, vrsta naloge …). V kolikor ima otrok med učno uro katero koli drugo dejavnost ali naloge noče pisati, mora nalogo opraviti doma.
 4. Po končani učni uri ob 14.15 imajo učenci malico v jedilnico. Če ne želite čakati svojega otroka, da pomalica, ga morate prevzeti takoj po učni uri, starši se odločite tudi, kako bodo PB zapuščali učenci, ki odhajajo domov sami ‒ pred malico (14.15) ali po njej (14.35).
 5. Učiteljica bo učence, ki odhajajo domov sami, pravočasno poslala iz PB, tj. ob uri, ki jo boste navedli na obrazcu.
 6. Tudi v podaljšanem bivanju veljajo pravila, ki se jih učenec mora držati. V primeru večkratnega kršenja ali neupoštevanja pravil bomo na razgovor poklicali starše tega otroka.

 

Učiteljice OPB OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

(Skupno 228 obiskov, današnjih obiskov 1)