OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE !

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  V 6. IN 9. RAZREDU-  pomembni datumi:

Datum: 6. razred 9. razred
Sreda, 4.5 2016 MAT MAT
Petek, 6.5.2016 SLJ SLJ
Torek, 10.5.2016 TJA FIZ

Učenci pridejo na dan preverjanja v šolo ob 8.00, nato si na oglasni deski v avli šole ogledajo  sezname po skupinah in razporede po učilnicah. Tam počakajo na učitelje,  nato  gredo skupaj z njimi po razredih.  Začetek preizkusa je vsak dan ob 8.30.  Preverjanje je samo pisno in traja 60 minut.

Od tretje šolske ure dalje poteka pouk po urniku.

 Za vse učence 6. in 9. razreda poteka  elektronsko vrednotenje preizkusov znanja in tudi vpogled v ovrednotene naloge in dosežke bo potekal v elektronski obliki. Do obojega boste starši in učenci lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

 

Seznanitev z dosežki  in vpogled v naloge bo potekal:

– za učence 6. razreda  7., 8. in 9. junija,

– za učence 9. razreda pa 31.5., 1.6. in 2. 6.

Za učence bo v teh dneh organiziran vpogled v ovrednotene naloge v prisotnosti učitelja.

Tudi staršem bomo omogočili vpogled in seznanitev z dosežki v prisotnosti učitelja na šoli:

– za učence 6. razreda: 8. junija med 12.00 in 13.00

– za učence 9. razreda: 1. junija med 12.00 in 13.00

Po vpogledu bo še možnost poizvedbe, s katero se lahko preveri ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.

Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Starše prosimo, da motivirate svoje otroke, da se čim bolje pripravijo  in da resno  pristopijo k opravljanju teh preizkusov !

 

Pjerina Sovdat, šolska svetovalna delavka               Melita Jakelj, ravnateljica

 

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)