Občina Kobarid skupaj z Osnovno šolo Kobarid pripravlja projektno nalogo za izdelavo »Načrta šolskih poti«.

Območje za ureditev in označitev varnih šolskih poti zajema posamezne okoliše od koder učenci prihajajo v šolo in se v nasprotni smeri vračajo v svoja okolja oziroma domove. K reševanju in zagotavljanju varnih šolskih poti za učence v širšem in ožjem območju Kobarida je potrebno pristopiti sistematično in v začetnem delu je potrebna analiza obstoječega stanja in prometne varnosti.

V to akcijo smo vključili tudi učence in vas starše, da podate svoje pripombe in predloge na anketnemu vprašalniku. Prosimo, da pristopite k reševanju vprašalnika z vso resnostjo in odgovornostjo, s ciljem zagotoviti čim večjo prometno varnost na poti v šolo in domov.

Anketo rešite skupaj z vašim otrokom. Do srede, 30.marca, jo morajo učenci vrniti razredniku.

Anketo prejmete natisnjeno, v primeru izgube jo lahko prenesete tudi z naše spletne strani:

ANKETA VARNA ŠOLSKA POT

 

Objava: Olga Drole, pomočnica ravnateljice

 

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)