Obvestilo o spremembi subvencije za kosila:

Kot smo vas na naši spletni strani že obvestili v začetku šolskega leta, je s 1. 1. 2016 stopila v veljavo sprememba Zakona  o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev , ki širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Od 1.1. 2016 tako pripada subvencija za kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  1. do 18 % neto povprečne plače v RS- subvencija pripada v celotiv višini cene kosila
  2. nad 18 % do 30 %neto povprečne plače v RS- subvencija pripada v višini 70 % cene kosila
  3. nad 30 % do 36 %neto povprečne plače v RS- subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Staršem ni  treba oddajati dodatnih Vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, razen če družina nima veljavne Odločbe o otroškem dodatku. Šola bo kot do sedaj dobila vse podatke iz Centralne evidence in ustrezno znižala višino položnice  za kosilo.

Objavila:  Pjerina  Sovdat, šolska svetovalna delavka

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)