INFORMACIJE ZA STARŠE UČENCEV OPB za šol. leto. 2015/16

SPLOŠNO

 1. PB poteka od 11.30 do 15.40, samo izjemoma, po dogovoru, najkasneje do 15.55.
 2. Seznam učencev po skupinah in njihove učitelje najdete na spletni strani šole in na oglasni deski (pred učilnico 1. razreda).
 3. Obrazce za OPB, na katere boste napisali, kdaj vaš otrok obiskuje kakšno interesno dejavnost, ali ima kosilo, ali se po dejavnosti vrača v PB, s kom odhaja domov … izpolnite dovolj natančno, da nam bodo v pomoč.
 4. Ob odhodu učenca domov mora učiteljica PB vedeti, da ta odhaja domov (ali sam ali s spremstvom).
 5. Starše prosimo, da svoj prihod v učilnico najavite s trkanjem in nato pred učilnico počakate na svojega otroka, posebej, ko je v učilnici še veliko otrok ali ti mogoče šele pišejo nalogo.
 6. Učiteljico PB lahko vprašate o napredku svojega otroka, o njegovem vedenju, odnosu do drugih, prehranjevanju ali kar vas v zvezi z njim zanima in se navezuje na delo v OPB.
 7. O otrokovih zdravstvenih posebnostih se zaradi otrokove varnosti in zdravja pogovorite z učiteljico PB ali z razredničarko.

 

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V OPB

 URNIK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

11:30 – 13:30 zbiranje, priprava na kosilo, kosilo, sprostitvena dejavnost
13:30 – 14:15 učna ura – domače naloge in samostojno učenje
14:15 – 14:50 popoldanska malica, sprostitvena dejavnost
14:50 – 15:40 ustvarjalno preživljanje časa

 

 1. Učenci v OPB naj imajo vsak svoj zvezek za vaje, za pisanje, risanje in risalne liste.
 2. Učna ura v OPB poteka od 13.30 do 14.15. Takrat učenci pišejo domačo nalogo, berejo ali se učijo. Med učno uro naj učenci ne bi hodili na druge dejavnosti in tudi ne domov.
 3. Vsak učenec je sam odgovoren za svojo nalogo, za njeno kakovostno izvedbo in za svojo pripravljenost za delo. V kolikor ima otrok med učno uro katero koli drugo dejavnost ali naloge noče pisati, mora nalogo opraviti doma.
 4. Po končani učni uri imajo učenci od 14.15 do 14.30 malico v jedilnico. Domov lahko, sami ali s spremstvom, odhajajo pred malico ali po njej, torej pred 14.15 ali po 14.30.
 5. Učiteljica bo učence, ki odhajajo domov sami, pravočasno poslala iz PB, tj. ob uri, ki jo boste navedli na obrazcu.
 6. Tudi v podaljšanem bivanju veljajo pravila, ki se jih učenec mora držati. V primeru večkratnega kršenja ali neupoštevanja pravil bomo na razgovor poklicali starše tega otrok.

Podaljšano bivanje je predstavljeno na spletni strani šole pod: STARŠI/PODALJŠANO BIVANJE

Učiteljice OPB OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)