OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE !

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  V 6. IN 9. RAZREDU-  pomembni datumi:

 

Datum: 6. razred 9. razred
Torek, 5.5 2015 MAT MAT
Četrtek, 7.5.2015 SLJ SLJ
Ponedeljek, 11.5.2015 TJA KEM

Učenci pridejo na dan preverjanja v šolo ob 8.00, nato si na oglasni deski v avli šole ogledajo  sezname po skupinah in razporede po učilnicah. Tam počakajo na učitelje,  nato  gredo skupaj z njimi po razredih.  Začetek preizkusa je vsak dan ob 8.30.  Preverjanje je samo pisno in traja 60 minut.Od tretje šolske ure dalje poteka pouk po urniku.

 Za vse učence 6. in 9. razreda bo potekalo  elektronsko vrednotenje preizkusov znanja in tudi vpogled v ovrednotene naloge in dosežke bo potekal v elektronski obliki. Do obojega boste starši in učenci lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Seznanitev z dosežki  in vpogled v naloge bo potekal:

  • za učence 6. razreda  9., 10. in 11. junija,
  • za učence 9. razreda pa 2., 3. in 4. junija.

Za učence bo v teh dneh organiziran vpogled v prisotnosti učitelja.

Staršem bomo omogočili vpogled in seznanitev z dosežki v prisotnosti učitelja na šoli:

  • za učence 6. razreda: 10. junija med 12.00 in 13.00
  • za učence 9. razreda: 3. junija med 12.00 in 13.00

Po vpogledu bo še možnost poizvedbe, s katero se lahko preveri ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.

Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Starše prosimo, da motivirate svoje otroke, da se čim bolje pripravijo  in da resno  pristopijo k opravljanju teh preizkusov !

 

Pjerina Sovdat,  šolska svetovalna delavka

 

 

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)