Samostojno učenje je dejavnost v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali zunaj pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa izhajamo iz ciljev pouka, ki jih v sodelovanju z razrednimi učitelji individualiziramo.

Cilji:

Učenci:

  • učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk,

  • se učijo uporabljati pridobljena vedenja in spoznanja in tako razvijajo motivacijo za nadaljnje učenje,

  • se učijo načrtovati svoje delo in pripraviti delovni prostor (priprava pripomočkov in organizacija prostora),

  • se učijo pravilno uporabljati učbenike in različne vire (slovarje, priročnike, literaturo v knjižnici, na internetu…),

  • se učijo nuditi pomoč ali jo poiskati,

  • se učijo reflektirati in evalvirati svoje delo: interpretirati rezultate, razumeti napake, jih popraviti.

 

Objavila Nika Eržen.

 

 

 

 

 

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)