Individualna in skupinska pomoč 

 

Namenjena je učencem, ki težje sledijo učnim vsebinam pri pouku in poleg rednega pouka potrebujejo dopolnilno razlago snovi in bolj intenzivno pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela (individualni oz. skupinski pristop) učenci lažje usvojijo minimalne in temeljne učne cilje. 

Načrtuje in izvaja se v okviru razpoložljivih ur, ki šoli pripadajo za delo z učenci s težavami, kot tudi za delo z nadarjenimi učenci, ki so razdeljene na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnem delu.

 

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je individualna oblika pomoči, ki omogoča učencu oseben in prilagojen pristop in mu olajša šolsko delo.

Do dodatne strokovne pomoči (nadalje DSP) so upravičeni učenci, za katere Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na podlagi Zahtevka za usmerjanje, ki ga podajo starši učenca, ugotovi, da otrok potrebuje pomoč in mu določi število ur DSP na teden.  Za vsakega usmerjenega učenca napišemo individualiziran program, prilagojen samo njegovim potrebam, ure pa izvajajo tako učitelji pri posameznih predmetih kot tudi socialna pedagoginja, ki poleg šolske snovi učence uči tehnik učenja, organizacije svojega dela, razvijanja pozornosti in koncentracije, tehnik samoobvladovanja ipd.

DSP najpogosteje poteka izven razreda, zato se lahko oblika dela dobro prilagodi potrebam posameznega učenca. Prav tako pa se praviloma izvaja v času pouka, tako da učenec ni dodatno obremenjen. Poleg ur ima učenec  tudi prilagoditve na različnih ravneh šolskega dela: pri preverjanju in ocenjevanju znanja, prostorske in organizacijske prilagoditve, prilagoditve pri poučevanju, didaktičnih pripomočkih ipd.

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč na OŠ Kobarid:  Urška Mlekuž Vončina, socialna pedagoginja (pedagog@guest.arnes.si)

 

Projekt »Botri«- učenje v dvojicah

 

V projekt »Botri« se lahko vključijo vsi tisti učenci, ki so pripravljeni po pouku preživeti svoj čas še z nekom in se/ga nekaj novega naučiti. Botra sta vedno dva- vedno eden drugega nekaj naučita. Učita se v popoldanskem času ali med vikendi, vedno pa jima odrasla oseba, ki je bila v bližini, to srečanje podpiše. Dvojice ali posamezniki ali se lahko projektu pridružijo kadarkoli v letu, dvojice z največ skupnimi srečanji pa so tudi nagrajene z različnimi praktičnimi nagradami in z nalepkami slavčkov.

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)