KARIERNA  ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

POKLICI SE PREDSTAVIJO

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 

NOVEMBER IN DECEMER 2022
 • Obisk podjetja TKK in Mahle Bovec
 • Vprašalnik o poklicni poti
 • Vprašalnik Kam in kako
 • Podjetniške delavnice za učence (PRC Tolmin))
 • Roditeljski sestanek na temo KARIERNA ORIENTACIJA
 • Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (Goriška regija)
 • Obisk podjetji po Kobaridu
JANUAR 2023
 • 16. 1.  2023 objava RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
 • 20. 1. – 21. 1. 2023 INFORMATIVA (sejem izobraževanja in poklicev Ljubljana)
 • Individualni razgovori z učenci o poklicni izbiri
FEBRUAR 2023
 • 17. in 18. 2. 2023 INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah in dijaških domovih
MAREC 2023
 • do 2. 3. 2023 PRIJAVLJANJE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI (zadnji dan prijave )
 • 10. 3. – 20. 3. 2023 OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI
 • 27. 3. 2023 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
 • Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci dobijo in izpolnijo v šoli
APRIL 2023
 • do 3. 4. 2023 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL.L. 2023/2024
 • 7. 4. 2023 javna objava številčnega stanja prijav
 • do 24. 4. 2023 morebiten prenos prijav za vpis v srednjo šolo (zadnji dan)
MAJ 2023
 • 23. 5. 2023 obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
JUNIJ 2023
 • 15. 6. 2023 konec pouka 9. razred
 • 16. 6. – 21. 6. 2023 vpis /izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. 6. 2023 objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

eSVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 1.890 obiskov, današnjih obiskov 1)