POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

 

PROMOCIJA STROJNIŠTVA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratki predstavitvi poklica strojnik. Kratka filma sta bila posneta v MAHLE Letrika Bovec, TKK Srpenici, ITW-ju Metalflex Tolmin ter Hidri v Tolminu.

https://we.tl/3JKJGriXIG

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

oktober 2018 –

marec 2019

Informacije in svetovanje učencem in staršem pred vpisom v SŠ
Ogledi predstavitev poklicev po Kobaridu (letos tudi v okviru programa Popestrimo šolo)
oktober 2018 Predstavitev poklicev na Šolskem centru v Novi Gorici
oktober 2018  Ogled podjetja TKK, ogled Hidrie in obisk Gimnazije Tolmin
november 2018 roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja
januar 2019 Individualni razgovori starši in učenci o poklicni izbiri in vprašalniku o poklicni poti
21. 1. 2019 Objava RAZPISA za vpis v SŠ (internet)
25. 1. in 26. 1. 2019 Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani (Gospodarsko razstavišče) več na: https://www.informativa.si/
15.2. in 16. 2. 2019

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih

V petek, 15. 2. 2018, pouk za 9. razred odpade.

do 4. 3. 2019 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)

11. – 23. 3. 2019

 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah – tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)
do 27. 3. 2019 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije
marec 2019 Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci izpolnijo v šoli
do 2. 4. 2019 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE

8. 4. 2019

do 16.00 ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet- spletna stran MIZŠ)
do 23. 4. 2019 Možnost prenašanja prijav
 do 22.. 5. 2019 Javna objava omejitev vpisa (Internet)
do 29. 5. 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
14. 6. 2019 Zaključek 9. razreda ter razdelitev spričeval
18. 6. – 21. 6. 2019 Vpis na SŠ  oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

do 21. 6. 2019

do 15.ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.

do 26. 6. 2019

do 15.ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

do 28. 6. 2019

do 15.ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 2.7.2019 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 3.7.2019 Objava prostih mest za vpis
do 30. 8. 2019 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta

 

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

ESVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

 

 

Urška Mlekuž Vončina, šolska svetovalna delavka

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)