Spoštovani starši!

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto bo tako kot doslej potekala po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (https://www.uradni-list.si/). 

Delovne zvezke za učence od 1. do 3. razreda financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva bodo učenci brezplačno prejeli prvi šolski dan v šoli.

Komplet učbenikov za določen razred si bodo učenci lahko izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Kdor si NE želi izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolni OBRAZEC do petka, 25. junija 2021, in ga prinese ali pošlje po e-pošti v šolsko knjižnico (knjiznica@os-kobarid.si

SEZNAM GRADIV 2021/22


SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2021/22

Ker letos nismo delili naročilnic in katalogov za nakup delovnih zvezkov in potrebščin, vam tukaj posredujemo nekaj spletnih povezav:

Mladinska knjiga Tolmin:

Kopija-nova: https://www.kopija-nova.si (za vse razrede in podružnice)

DZS: https://www.dzs.si/

Bags&More: http://www.officeandmore.si

Za pravilnost podatkov na naročilnicah ponudnikov šola ne odgovarja.

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. V primeru, da so učbeniki poškodovani, izgubljeni ali uničeni, je zanje potrebno poravnati odškodnino v skladu s 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.

Upam, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo vas pozdravljam!

Nina Levpušček Melinc, skrbnica učbeniškega sklada

(Skupno 5.782 obiskov, današnjih obiskov 2)