Prijava

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • v začetku septembra za tekoče šolsko leto
  • kadarkoli med šolskim letom

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano.

Učenci, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, prejmejo ključek, s katerim se morajo vsak dan evidentirati na elektronskem čitalcu. Brez ključka ne morejo prejeti kosila. Za ključke učencev od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje, skrbi učitelj.

Če učenec ključek izjemoma pozabi, prevzame pri organizatorki šolske prehrane potrdilo, ki je pogoj za pristop h kosilu. Potrdilo predloži kuhinjskemu osebju ob prevzemu kosila.

 

Preklic prijave

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane na podlagi izpolnjenega obrazca Preklic prijave na šolsko prehrano. Preklic začne veljati z naslednjim dnem po prejetju obrazca.

 

Odjava in prijava posameznega obroka med šolskim letom

Starši so dolžni odjaviti oziroma prijaviti posamezen obrok ali vse obroke:

  • preko SMS sporočila na številko: 051 615 730
  • s klicem v kuhinjo  na številko:  051 615 730
  • s poslanim sporočilom po e-pošti: kuhinja-obroki(at)os-kobarid.si

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če ga ODJAVIJO do 8.00 ure zjutraj istega dne.

Obrok morajo odjaviti tudi starši, katerih otroci imajo subvencionirano prehrano.

Ravno tako morajo starši oziroma učenec pravočasno prijaviti obrok (na katerega učenec ni redno naročen). Obrok je pravočasno prijavljen, če ga PRIJAVIJO do 8.00 ure zjutraj istega dne.

Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Po končani bolezni oziroma odsotnosti bo učencu zagotovljena šolska prehrana, če bodo starši ali učenec še isti dan do 8.00 ure zjutraj, obvestili kuhinjo, da bo prisoten pri pouku.

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, ipd., organiziranih s strani šole, odjavi šola.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.

 

 

 

 

(Skupno 1.382 obiskov, današnjih obiskov 1)