Prijava

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • v začetku septembra za tekoče šolsko leto
  • kadarkoli med šolskim letom

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano.

Učenci, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, prejmejo ključek, s katerim se morajo vsak dan evidentirati na elektronskem čitalcu. Brez ključka ne morejo prejeti kosila. Izjema so učenci podružničnih šol.

Preklic prijave

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane na podlagi izpolnjenega obrazca Preklic prijave na šolsko prehrano. Preklic začne veljati z naslednjim dnem po prejetju obrazca.

Odjava in prijava posameznega obroka med šolskim letom

Starši so dolžni odjaviti oziroma prijaviti posamezen obrok ali vse obroke:

  • preko spletne aplikacije mojaMALICA 
  • s poslanim sporočilom na e-pošto: kuhinja-obroki@os-kobarid.si (v izjemnih primerih)

Priporočamo, da si preberete navodila za registracijo in uporabo aplikacije mojaMALICA. V teh navodilih si lahko pogledate kako se doda bližnjico do aplikacije na mobilnem telefonu oziroma tablici. Sicer se postopa na sledeč način:

1. Pred prvim vstopom, se nov uporabnik najprej registrira v aplikacijo in sicer s klikom na povezavo Registracija.
2. Izpolnimo polja: ŠIFRA KORISTNIKA (vpišemo 7-mestno šifro plačnika/učenca, ki jo najdemo na računu, tik nad imenom in priimkom učenca), OSEBNO ŠTEVILKO (številko nam sporoči šola) in kliknemo na gumb “NAPREJ”. Odpre se okno za registracijo novega uporabnika.
3. V polju >Kdo izvaja registracijo?< določimo, kdo bo upravljal s prijavami in odjavami obrokov: mati, oče, skrbnik ali sam koristnik. Nato vnesemo še ime, priimek in e-pošto osebe, ki bo upravljala z obroki. Po kliku na gumb Naprej, se ustvari uporabniški račun. Nadaljujemo s klikom na Vpiši se.
4. Po e-pošti prejmemo sporočilo, kjer kliknemo na gumb Aktivacija uporabniškega računa.
5. Po e-pošti prejmemo geslo za vpis, kjer kliknemo na gumb Vpiši se (zapomnite si zapisano geslo). V spletnem brskalniku se odpre sporočilo, da je bila Aktivacija uspešna.
6. Ob kliku na gumb Vpiši se, se odpre prijavno mesto za sistem mojaMALICA. Za prijavo potrebujemo elektronski naslov in geslo, ki smo ga prejeli.
7. Vstopimo v mojoMALICO in začnemo z urejanjem prijav in odjav na obroke, dodajanjem koristnika (v primeru več otrok).

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če ga ODJAVIJO do 8.00 ure zjutraj istega dne.

Ravno tako morajo starši oziroma učenec pravočasno prijaviti obrok (na katerega učenec ni redno naročen). Obrok je pravočasno prijavljen, če ga PRIJAVIJO do 8.00 ure zjutraj istega dne.

Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, ipd., organiziranih s strani šole, odjavi šola.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.

 

(Skupno 5.253 obiskov, današnjih obiskov 2)