SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA ZA STARŠE v šolskem letu 2017/18:

  • V septembru bomo organizirali strokovno predavanje za starše, namenjeno vzgojni problematiki. Predavala bosta Leonida in dr. Albert MRGOLE,  avtorja knjižne uspešnice Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, na temo ZDRAVA ODZIVNOST, KI KREPI OTROKOVO SAMOSTOJNOST.
  • 15.feb. 2018 bomo organizirali predavanje na temo VARNA RABA INTERNETA (v povezavi z delavnicami za učence 3., 6. in 8. razreda), izvajalec – Safe.si
  • Organizirana bosta dva oddelčna roditeljska sestanka z razredniki.
    Na sestankih staršev od 1. do 5. razreda bodo organizacijo dela predstavili tudi učitelji podaljšanega bivanja.
  • Za učence 9. razredov bo organiziran roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja.
  • Za učence 5. in 6. razredov bo organiziran sestanek pred izvedbo šole v naravi.
POGOVORNE URE Z UČITELJI v šolskem letu 2016/17:
1.) V POPOLDANSKEM ČASU

Skupne pogovorne ure so določene v ŠOLSKEM KOLEDARJU vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 17.30.

2.) V DOPOLDANSKEM ČASU

Učitelji imajo pogovorne ure tudi enkrat mesečno v dopoldanskem času:

UČITELJ/-ICA DAN V MESECU URA
DAMJANA NANUT 2. ponedeljek v mesecu 2. šol. ura
MARTINA KOREN 2. sreda v mesecu 5. šol. ura
IRENA STERGAR 2. petek v mesecu 5. šol. ura
SUZANA VOLARIČ 2. torek v mesecu 2. šol. ura
BOJANA BASKAR 2. torek v mesecu 1. šol. ura
SABINA SOVDAT 2. torek v mesecu 3. šol. ura
MATEJA ČERNIGOJ SKOČIR 2. torek v mesecu 4. šol. ura
EVELINA KRAVANJA 2. četrtek v mesecu 2. šol. ura
AURORA CALVET MANAS 2. sreda v mesecu 5. šol. ura
NEVENKA BASKAR 2. sreda v mesecu 4. šol. ura
MARTINA ZORČ MELINC 2. sreda v mesecu 5. šol. ura
KARMEN OSTROŽNIK 2. sreda v mesecu 2. šol. ura
MARINKA VELIKONJA 2. ponedeljek v mesecu 3. šol. ura
BOŽICA ŠPOLAD ŽUBER 2. ponedeljek v mesecu 3. šol. ura
NATAŠA Š. MANFREDA 2. sreda v mesecu 1. šol. ura
TEA PODOBNIK 2. ponedeljek v mesecu 4. šol. ura
TANJA SIVEC RUTAR 2. ponedeljek v mesecu 3. šol. ura
SANDRA KOZOROG KOŠUTA 2. torek v mesecu 3. šol. ura
BARBARA SMREKAR 2. sreda v mesecu 2. šol. ura
MARICA BENKO 2. torek v mesecu 5. šol. ura
PETRA ŠKRJANC 2. sreda v mesecu 2. šol. ura
SIMON SKOČIR 2. četrtek v mesecu 2. šol. ura
MATJAŽ SOVDAT 2. sreda v mesecu 3. šol. ura
VESNA URŠIČ 2. sreda v mesecu 3. šol. ura
KLAVDIJA BERGINC 2. torek v mesecu 3. šol. ura