ERASMUS+ KA229 “S.H.I.V.A. IN NATURE”

V letošnjem šolskem letu bomo nadgradili sodelovanje z našimi evropskimi partnerji tako, da se bomo posvetili raziskovanju in ohranjanju narave. Učenci bodo poleg našega naravnega okolja spoznavali tudi živali in rastline v Španiji, Angliji in na Portugalskem.

Novost pa bo tudi ta, da bodo z učitelji odhajali na mobilnost tudi učenci.

Spletna stran projekta: http://shivainnature.splet.arnes.si/

 

Koordinatorka: Damjana Nanut

 

ERASMUS+ KA1 “Korak za korakom po poti do uspeha”

Projekt je namenjen mobilnosti strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih. Cilj projekta je dolgoročen napredek šole na naslednjih področjih:

– digitalna kompetenca (IKT pismenost, nova učna orodja in aplikacije …),

– jezikovna kompetenca (bralna pismenost, sporazumevanje v tujih jezikih …),

– učenje učenja (motivacija učencev in zaposlenih, nove metode za boljši učni uspeh …),

– inkluzija (otrok s posebnimi potrebami)

– socialne in državljanske kompetence (čustvena inteligenca, kritično razmišljanje, iniciativnost, obvladovanje stresa …),

– kulturna ozaveščenost in umetniško izražanje (ustvarjalnost, inovativnost, poznavanje in spoštovanje kulturne dediščine …).

Koordinacijski odbor: Damjana Nanut, Irena Stergar, Evelina Kravanja, Nina L. Melinc, Aurora Calvet, Tanja S. Rutar, Martina Z. Melinc, Urška Mlekuž V., Petra Škrjanc.

Link: https://padlet.com/stepbystep_ka1/81xxn1b3x3tu

 

ERASMUS+ KA229 “ONCE UPON A TIME”

ŠOLSKO LETO 2018/19

V sodelovanje s šolami s Portugalske in Španije. Projekt smo zasnovali tako, da bodo učenci na igriv način raziskovali našo bogato kulturno dediščino in pri tem razvijali spoštljiv odnos do nje ter jo znali na zanimiv način predstaviti prijateljem iz partnerskih šol v Španiji in na Portugalskem.

Koordinacijski odbor: Damjana Nanut, Aurora Calvet, Evelina Kravanja, Irena Stergar, Bojana Baskar, Urška Mlekuž Vončina, Petra Škrjanc

Interneta stran projekta: http://kobariderasmus.splet.arnes.si/

(Skupno 843 obiskov, današnjih obiskov 1)