Spoštovani starši!

V zadnjem Uradnem listu so bile objavljene spremembe 8. in 21. člena Odloka, ki se nanaša na naše delo. Ker okrožnice MIZŠ še nimamo, vam spodaj navajam pomembnejše izročke.

Sprememba 8. člena

(3) Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

(4) Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.«.

Sprememba 21. člena

V 21. členu se besedilo »15. novembra 2021« nadomesti z besedilom »17. novembra 2021«.

Iz navedenega sledi, da bomo s samotestiranjem pričeli v sredo, 17. 11. 2021. Na šoli imamo pripravljen akcijski načrt, z obvestilom kako bomo pristopili k izvajanju Odloka pa bomo počakali na ponedeljek, če pride še do kakšnih sprememb.

Do takrat pa bodite dobro in če morete, si privoščite si odklop in poščite radost in veselje v drobnih stvareh, ki nas obdajajo. In verjemite, kadar človek pogleda s prave distance, jih ni malo!,

Srečno in zdravo, naslednji teden pa novim izzivom naprotiJ.

Melita Jakelj, ravnateljica.

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)