unesco_asp_logo_
Človek si je skozi stoletja zbral ogromno znanja, izkušenj in spretnosti. Raziskoval je globine oceanov in oddaljene planete. Iznašel je tehnologijo, ki mu je vse učinkoviteje pomagala osvajati in podrejati si svet ter življenje okrog sebe. Nemalokrat si je dovolil tudi pravico do takega ali drugačnega podrejanja sočloveka. Krepil se je občutek nepotrebnosti biti vpet v verigo soodvisnosti z drugimi ljudmi in z naravo. Ideal uspešnega in vrednejšega je postajala podoba človekove premoči in prestižnosti. Bila je in še vedno je v ospredju pred podobo človeka, ki je zmožen sodelovati in deliti z drugimi v korist večje enakovrednosti in enakopravnosti ter skupnega preživetja na istem planetu.

Razvoj take miselnosti je porajal mnogo vse hujših katastrof, ekoloških in vojn. In kakor so se te “rodile” v glavah ljudi, se lahko le tam “rodi” tudi mir.

UNESCO
je po drugi svetovni vojni organiziral gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepil znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim. Spodbudil je organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci/dijaki/študenti in učitelji. Zvezo je poimenoval Associated Schools Project – net / ASPnet
 
Pomembno je bilo, da so se povezovale šole, ki so odražale svojske, drugačne življenjske pogoje in probleme. Od tod se je začelo spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč. Oblikovala se je potreba po krepitvi spremenjenega gledanja na svet in sebe v njem. To je svet soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj. 
 
Unescove ASPnet šole smo še posebej zavezane ciljem in načelom vseživljenjskega izobraževanja, temelječega na “štirih stebrih” . So temelj vrednot in pedagoškega delovanja vseh ASPnet šol. Prispevajo naj h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika kot tudi manjših in večjih skupin ljudi. Vse to pa naj bi krepilo mir in mednarodno razumevanje. Cilje uresničujemo skozi štiri glavne teme .
ASPnet šola skrbimo, da se intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti za sebe in dolgoročno ohraniti sebe ter svet hkrati. Samo tako bodo imeli bodočnost tudi njihovi potomci.
(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)