Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca.                              
Ker se zavedamo težavnosti odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.  

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa na srednje šole, o raznih poklicih, predstavitev različnih poklicev  in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Z vprašalniki o Poklicni poti ugotavljamo tudi individualni interes in namero za vpis ter  svetujemo pri končni odločitvi. Učence o vsem sprotno  obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter srednjimi šolami in dijaškimi domovi.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem  tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki. 

Najbolj bistvene informacije pa bodo predvsem za starše objavljene tudi  na spletni strani.

Novosti v letu  2013: Starše obveščamo, da je zaradi varčevalnih ukrepov od leta 2013 razpis za vpis samo še v elektronski obliki.  Ukinjeno je tudi financiranje MFBT testiranja v 8. razredu.

Za starše najpomembnejše dogodki v šolskem letu  so:

– pogovorne  ure  (po šolskem koledarju),
– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (november),
– informativni roditeljski sestanek (november),
– e-razpis za vpis (januar),
– informativni dnevi na šolah (februar)
– izpolnjevanje prijavnic za vpis na srednje šole (začetek aprila).
 

Toplo priporočamo, da si starši skupaj s svojimi otroki natančno ogledate elektronski razpis za vpis ter da se informativnih dnevov udeležite  skupaj s svojimi otroki.  Na njih boste izvedeli prav vse potrebno o vpisu v srednje šole in dijaške domove.
 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko  Matejo Matajurc, osebno ali na telefonsko številko  05/38-99-703. Individualno se lahko naročite na dopoldanske pogovorne ure, ali pa se udeležite za to predvidenih skupnih popoldanskih pogovornih ur, ki so predvidene v šolskem koledarju od 16-17:30.

 

Pripravila: Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

 

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)