Temeljni cilj projekta je izboljšanje bralne pismenosti učencev, to je sposobnost učencev, da znanje, ki so ga pridobili v šoli in drugod, znajo uporabiti, analizirati, o njem presojati ter pridobljene informacije uspešno posredovati v vsakdanjih situacijah. Uspešna bralna pismenost se odraža na vseh področjih dela v šoli, kakor tudi v nadaljnjem življenju. Aktivnosti v okviru tega projekta bodo potekale pri pouku vseh predmetov. Izhodišče za dosego ciljev boljše bralne pismenosti naših učencev bo spodbujanje branja, razumevanje prebranega ter pisanje besedil, ki bodo vsebinsko, jezikovno in oblikovno ustrezna, pri čemer bomo posebno pozornost namenili tudi lepopisju.

Bralni pismenosti bomo namenili veliko časa tudi preko projekta samoevalvacije, kjer bomo vsebine nadgradili po vertikali. Naša šola je vključena tudi v projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo “Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v OE Nova Gorica.”

Koordinatorica projekta: Božica Špolad Žuber

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)