Spoštovani starši!

Kot ste bili že iz medijev seznanjeni, so na področju osnovnega šolstva v polnem teku aktivnosti za izvajanje samotestiranja v okviru posebnega presejalnega programa za šolstvo, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z MIZŠ in predstavniki združenja ravnateljev.

Po načrtu se po srednješolcih v samotestiranje vključujejo tudi osnovne šole (učenci 7., 8. in 9. razreda), zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije o izvajanju samotestiranja.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZM) je dne 14.5.2021 izdala odločbo, s katero je NIJZ odobrila dajanje v uporabo medicinske pripomočke, teste SARS Cov-2 Antigen Rapid Test Kid za vzorčenje v nosu, proizvajalca JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co, Ltd. za izvajanje samotestiranja v okviru posebnega presejalnega programa za šolstvo (v nadaljevanju: testi za samotestiranje).

V ta namen bomo v šoli v skladu z vsemi navodili pripravili vrečke po pet (5) testov, z vsemi označbami in navodili za uporabo. S samotestiranjem bi lahko pričeli že v ponedeljek, 31. 5. 2021, učenci pa bi teste lahko prejeli že v petek, 28. 5. 2021.

Ustrezno označeni testi bodo v šoli razdeljeni zainteresiranim učencem, ki se bodo prostovoljno odločili za samotestiranje. V skladu s Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga prilagamo v prilogah in navodili, se bo samotestiranje na SARS CoV-2 izvajalo 1 krat tedensko na domu.

Če želite, da se vaš otrok v letošnjem šolskem letu samotestira na zgoraj omenjen način, nam prosim to sporočite na spodnjem obrazcu. Učenec naj le tega odda razredniku do petka, ko bo lahko prejel vrečko s testi, Protokolom samotestiranja učencev in vsemi drugimi potrebnimi navodili za uporabo.

Lepo pozdravljeni,

Melita Jakelj, ravnateljica.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/protokol_samotestiranja_ucencev_v_osnovnih_solah.pdf

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29

SAMOTESTIRANJE – PRIJAVNICA

Spodaj podpisani ________________________ starš učenca/učenke ______________________  iz ___________ razreda, soglašam s samotestiranjem mojega otroka.

Potrjujem, da sem seznanjen s Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah,  da sem prejel vsa potrebna navodila in da bom ravnal v skladu z vsemi ukrepi.

Datum: _________________________________

Podpis staršev: ___________________________

(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)