Spoštovani starši!
Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto bo tako kot doslej potekala po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in Navodili MIZKŠ.

SEZNAM GRADIV 2017/2018

Koplet učbenikov za določen razred si bodo učenci lahko izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Kdor si ne želi izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolni OBRAZEC do torka, 27. junija 2017, in ga prinese ali pošlje po e-pošti v šolsko knjižnico (knjiznica@os-kobarid.si).
Delovne zvezke nabavite starši sami. Za učence prvih razredov bo šola brezplačno priskrbela zbirko učnih gradiv.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2017/2018

Upam, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo vas pozdravljam!

Nina Levpušček Melinc,
skrbnica učbeniškega sklada