OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE!

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU- maj 2019

Datum: 6. razred 9. razred
torek, 7. 5. 2019 SLJ SLJ
četrtek, 9. 5. 2019 MAT MAT
ponedeljek, 13. 5. 2019 TJA DKE

Na dan nacionalnega preverjanja znanja pridejo učenci v šolo ob 8.00 uri. Na oglasni deski v avli šole in na vratih  učilnic si ogledajo razpored učencev in nadzornih učiteljev, nato počakajo pred učilnicami. Začetek preizkusa znanja je vsak dan ob 8.30. Preverjanje je samo pisno in traja 60 minut, do 9.30,  za učence s podaljšanim časom do 10.00.

Od tretje šolske ure dalje poteka pouk po urniku.

 Za vse učence 6. in 9. razreda bo potekalo vrednotenje preizkusov znanja v elektronski obliki in enako tudi vpogled v ovrednotene naloge in dosežke. Starši in učenci bodo do teh podatkov dostopali s šifro učenca in EMŠO številko na spletni strani http://npz.ric.si.

Seznanitev z dosežki  in vpogled v naloge:

– za učence 9. razreda: 3.6, 4.6. in 5.6.

– za učence 6. razreda: 6.6., 7.6 in 10.6.

Za učence bo v teh dneh organiziran vpogled v ovrednotene naloge v prisotnosti učitelja.

Tudi staršem bomo omogočili vpogled in seznanitev z dosežki v prisotnosti učitelja na šoli:

– za učence 9. razreda: 4 junija med 12.00 in 13.00,

– za učence 6. razreda: 7. junija med 12.00 in 13.00.

Po vpogledu bo še možnost poizvedbe, s katero se lahko preveri ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.

Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Starši, prosimo vas, da motivirate svoje otroke k čim boljši pripravi in k resnemu pristopu pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja.

 

Pjerina Sovdat, šolska svetovalna delavka                                             Melita Jakelj, ravnateljica

(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)